Kategorier
Uncategorized

WSPA

WSPA, sammenslutningen af World Federation for the Protection of Animals og International Society for the Protection of Animals, har i mere end 30 år kæmpet for dyrevelfærd og dyrs rettigheder til et liv uden pinsler og mishandling. Organisationen er repræsenteret i mere end 150 lande, hvor de blandt andet har været bag oprettelsen af bjørnereservater, love mod mishandling af dyr og mobile dyreklinikker i størstedelen af verdenen.

Kampen mod dyremishandling sker for WSPA både lokalt og globalt, hvor de samarbejder med lokale samfund, imens de får støtte og opbakning fra internationale organer som FN og Verdensorganisationen for Dyresundhed. Selvom WSPA arbejder langsigtet ved at forbedre forhold for dyr, rykker de også ud ved katastrofer, hvor de er den største organisation, der tager sig af dyr i katastrofeområder.

Man kan støtte op om WSPA på flere forskellige måder, enten ved at bidrage til deres jævnlige kampagner eller ved at støtte med et månedligt bidrag. Et enkelt bidrag kan ske enten via betaling med kreditkort eller med et bidrag via SMS. Derudover kan man skrive sig op med netbank eller girokort, hvis man på månedligt basis ønsker at give bidrag.

WSPA søger dog også hjælp via andre kanaler, hvor man ikke nødvendigvis behøver at donere penge, men derimod kan gøre opmærksom på deres sager og kampagner på andre måder. Det sker blandt andet med underskriftindsamlinger, ligesom de også opfordrer folk til at være aktive på sociale medier som Facebook, Twitter og YouTube. De har også bannere til hjemmesider, hvis man ønsker at lægge et online.

Derudover lægger WSPA også op til, at man tænker sig om, når man rejser til udlandet, hvor dyremishandling forekommer, blandt andet hvor dyr udnyttes til underholdning. Samtidig opfordrer de til, at man spiser bevidst, så der tages hensyn til dyrenes velfærd. Dette betyder ikke nødvendigvis, at man skal bliver vegetar eller veganer, men derimod at man køber mad fra dyr, der har haft et sundt liv, for eksempel som fritgående og økologiske dyr.

Kategorier
Uncategorized

UNICEF

UNICEF er i dag verdens største børneorganisation, der siden 1946 har haft til formål at hjælpe udsatte børn i hele verdenen. På trods af at være FNs børnefond, er organisationen uafhængig af FN og beror i stedet på bidrag fra private organisationer og personer samt regeringer.

UNICEF samarbejder ofte med både regeringer og græsrodsorganisationer for at udbrede deres hjælp i størst muligt omfang. Dette gør de med målet om at yde hjælp til selvhjælp, hvor de lande, der hjælpes, stilles til ansvar for selv at gøre en langsigtet indsats. Dette betyder ikke, at UNICEF trækker sig ud af et land, ligeså snart de har ydet hjælp, men derimod at de stiller ressourcer og hjælp til rådighed, som befolkningen selv skal hjælpe med at bruge.

På trods af arbejde i mere end 150 af verdens fattigste lande, holder UNICEF fast i at have fokus på børn, hvor de især arbejder for at nedbringe børnedødeligheden og samtidig forbedre de forhold, som børn lever under. Det sker blandt andet med hjælp til uddannelse samt vacciner i udsatte områder, så der er grundlag for en bedre fremtid for børnene.

UNICEF yder dog også akut nødhjælp, men det er stadig med børn i centrum. Således hjælper de ofte med at sikre børnenes hverdag, når den er blevet abrupt ødelagt af en katastrofe. Det sker i første omgang med nødhjælpsforsyninger til familierne, men derefter også med undervisningsmaterialer, legetøj og andet, der kan stable en stabil hverdag på benene igen for børnene.

Vil man støtte op om UNICEFs hjælpearbejde, kan det ske på flere forskellige måder. Det er muligt at blive UNICEF Partner, hvor man med et fast beløb hver måned yder støtte til organisationens samlede arbejde rundt omkring i verdenen. Pengene er ikke sat af til et bestemt projekt, men kan derimod gå til adskillige formål afhængig af UNICEFs behov. Som UNICEF Partner skal beløbet ligge over en minimumsgrænse, men til gengæld er det muligt at trække fra i skat.

Det er også muligt at blive fadder, hvor man sponsorerer et enkelt barn, eller give et enkelt bidrag til et formål, man selv vælger. Disse afhænger ofte af UNICEFs nuværende kampagner, der strækker sig over hele verdenen. Derudover er der mulighed for at give månedlig støtte, der enten kan målrettes en af UNICEFs kampagner eller UNICEFs samlede arbejde.

Kategorier
Uncategorized

SOS Børnebyerne

I centrum for SOS Børnebyernes hjælpearbejde er børn, der enten er forældreløse eller udsat og i fare for at miste deres familie. Organisationen tager udgangspunkt i børnenes lokale samfund for at skabe en tryg barndom, der især i Ulandene ofte kan være en svær udfordring at håndtere.

Hjælpen kommer igennem familieprogrammer og socialcentre, hvor familier får støtte og hjælp til at opretholde deres hverdag på trods af de udfordringer, de kan møde. Det sker ikke mindst for at undgå, at børn skal fjernes fra deres familier. Dermed har SOS Børnebyerne ofte fokus på at hjælpe familierne igennem trængsler, så børnene undgår at blive forældreløse. SOS Børnebyerne hjælper dog også allerede forældreløse børn for at kunne give dem en tryg barndom og opvækst i de oprettede børnebyer.

Hjælpearbejdet tilpasses ofte de lokale samfund i samarbejde med landenes regering, så SOS Børnebyernes hjælp passer ind i de planer, som landene allerede har oprettet for udsatte familier og børn. Samtidig gives der også støtte til finansiering af nødvendige institutioner for børn og unge som for eksempel skoler og børnehaver.

Selvom SOS Børnebyerne normalt fokuserer på langsigtet udviklingshjælp, yder de også nødhjælp i områder, hvor de som regel allerede er til stede, hvis katastrofen indtræffer. Sker det, er målgruppen for nødhjælp stadig børn, men også enlige mødre. Hjælpen består ofte af livsvigtige materialer som mad til de hårdest ramte, rensningsudstyr til vand og medicin.

Vil man støtte op om SOS Børnebyerne, er det muligt at blive SOS-fadder, hvor man giver et månedligt beløb til enten et specifikt barn eller en hel børneby. Vælger man at gøre dette, modtager man årligt breve fra sit SOS-barn eller en person tilknyttet barnet, ligesom det sågar er muligt at arrangere et besøg til byen.

Man kan også vælge et at give et enkeltstående beløb eller melde sig ind i SOS Børnebyerne. Vælger man sidstnævnte, betaler man hver måned et fast beløb, der bruges i det område, der har størst brug for det. Er man enten medlem eller SOS-fadder vil man desuden modtage bladet SOS-NYT, hvor man kan holde sig opdateret med SOS Børnebyernes arbejde rundt omkring i verdenen.

Det er også muligt at blive frivillig hos SOS Børnebyerne. Her kan man enten være fagfrivillig og stille ens faglige kompetencer til rådighed, men man kan også være med til aktiviteter og indsamlinger, hvor der er brug for en ekstra hånd.

Kategorier
Uncategorized

PlanFadder

PlanFadder er en del af Plan, en organisation, der i mere end 70 år har arbejdet for at forbedre børns rettigheder og deres levevilkår. Deres mål er at hjælpe dårligt stillede børn og familie ved at hjælpe med at dække deres mest basale behov og samtidig gøre dem til en del af det samfund, de lever i.

Plan yder nødhjælp i udsatte områder verden over, men fokuserer primært på deres PlanFadder-program, hvor man kan blive fadder for et dårligt stillet barn. Dette sker med en fast månedlig ydelse, hvor man ikke kun er med til at forbedre barnets levevilkår, men også hele lokalsamfundet omkring barnet. Man har igennem PlanFadder mulighed for at følge ens udvalgte barn igennem deres liv, blandt andet ved at skrive breve til og med dem, men også ved at modtage billeder af barnet og dets familie. Derudover får man også hvert år rapporter over Plans arbejde i fadderbarnets land og område.

Det er dog også muligt at støtte Plan igennem deres kampagner med bidrag, hvis man ikke ønsker at binde sig til et barn. Plan har adskillige kampagner kørende hele tiden, hvor man selv kan udvælge, hvad ens støtte skal gå til. Plan har også en speciel fond, Plans Pigefond, hvor ens støtte går til at bekæmpe misbrug og vold, imens pigernes rettigheder opretholdes under trygge rammer.

Man kan også vælge at deltage som frivillig, hvor man blandt andet kan hjælpe med at oversætte, ligesom det er muligt at yde finansiel støtte som fast bidragsyder, hvor bidraget går til Plans kampagner for piger.

Vil man hjælpe på en alternativ måde, er det muligt at oprette ens eget projekt. Det kan for eksempel ske via et skoleprojekt eller et velgørenhedsshow. Alle projekter har dog det tilfælles, at de støtter op om Plans velgørende formål og giver dem opmærksomhed.

Kategorier
Uncategorized

Børnefonden

Børnefonden er en udviklingsorganisation, der er afhængig af private sponsorater. Organisationen arbejder primært med børn, men også deres familier i verdens fattigste lande, hvor arbejdet falder ind under områder som sundhed, uddannelse og udvikling af børnene, så de i fremtiden kan være et produktiv og velfungerende del af deres lands samfund uden at lide nød.

Udviklingsarbejdet starter med børn fra en ung alder, hvor Børnefonden som regel bliver i et lokalsamfund i op til to årtier for at sikre en passende udvikling støtte. Det sker blandt andet med udviklingscentre, hvor sponsorbørn og deres familier er tilknyttede. Hvert udviklingscentre får nøje planlagte mål, de skal nå indenfor en bestemt tidsgrænse, der konstant overvåges og revideres.

Selvom Børnefonden primært fokuserer på det enkle barn, gør organisationen også meget ud af, at udviklingen skal ske som en del af lokalområdet, hvor samfundet skal gøres parat til selv at fortsætte udviklingen med de rette værktøjer.

Vil man støtte Børnefonden, er der mulighed for at blive sponsor. Her går ens månedlige bidrag til et sponsorbarn, hvor man kan følge med i barnets udvikling, skrive breve og komme på besøg, hvis man ønsker det. Der er også mulighed for årligt at blive opdateret på Børnefondens arbejde med deres blad Nyt.

Man kan også støtte økonomisk ved enten at vælge et specifikt projekt eller et indsatsområde, og er man en del af en virksomhed, er der ligeledes mulighed for samarbejde med Børnefonden.

Derudover er det muligt at hjælpe Børnefonden uden at give direkte økonomisk støtte. Hvis man deltager i visse undersøgelser eller paneler, giver disse et bidrag til Børnefonden for ens deltagelse, ligesom flere firmaer er begyndt at donere penge, hvis man handler hos dem.